Διατίθεται στο Διαδίκτυο

Shamanic Hormone Treatment - Master Tech

  • 1 ώρε
  • 220 euros
  • Zoom-Meeting

Περιγραφή υπηρεσίας

Energetic hormone therapy, balancing, and rehabilitation in 3 levels of manifestation in the energy body. - Master Technique

Στοιχεία επικοινωνίας

info@salica-saltvision.com

Nordweg 17, 87784 Westerheim, Deutschland